U bent hier

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het project Melk4Kids. Melk4Kids gaat uit van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (hierna “VLAM”), gevestigd te Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel.

Deelname aan Melk4Kids gebeurt via de website www.melk4kids.be. Meer informatie is beschikbaarbij: Paulien Stoffels, projectcoördinator Melk4Kids, T +32 2 552 81 37, ambassadeursnetwerk@vlam.be

De inschrijver gaat akkoord met volgende voorwaarden:

 • Vooraleer het reservatieformulier in te vullen moet door de school of organisatie een afspraak worden gemaakt met een zuivelambassadeur. 
 • De subsidie is bedoeld voor bezoeken met groepen kinderen van 3 tot 12 jaar. We denken daarbij aan scholen, maar ook aan buitenschoolse initiatieven zoals kinderopvang of jeugdverenigingen. Voor privé-initiatieven zoals verjaardagsfeestjes of familiebijeenkomsten, is deze subsidie niet bedoeld.
 • Op het reservatieformulier moeten de correcte gegevens worden ingevuld en in geval van wijzigingen moeten deze zo snel mogelijk worden meegedeeld aan de zuivelambassadeur en VLAM.
 • De school of organisatie betaalt de toegangsprijzen tijdig aan de zuivelambassadeur.
 • Om de subsidie van VLAM te verkrijgen, vult de leerkracht of begeleider het reservatieformulier in op www.melk4kids.be/subsidie en vult hij of zij na het bezoek aan de zuivelambassadeur het online evaluatieformulier in dat per mail wordt toegestuurd.
 • De leerkracht of begeleider blijft op ieder moment verantwoordelijk voor alle kinderen uit zijn of haar groep. Hij of zij blijft bij de kinderen gedurende de rondleiding en leeft de instructies van de zuivelambassadeur na.
 • De leerkracht of begeleider gedraagt zich als een goede huisvader en berokkent geen schade aan het imago van de zuivelambassadeur, Melk4Kids of VLAM.
 • De school of organisatie is steeds aansprakelijk bij ongevallen of schade en heeft hiervoor de nodige verzekeringen.
 • De school of organisatie bekomt en heeft de nodige toestemmingen van de ouders van de betrokken leerlingen, m.b.t de deelname, deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
 • VLAM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade of voor kosten voortkomend uit deelname aan Melk4Kids.
 • VLAM eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer. Persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving. neem hier kennis van onze privacyverklaring.
 • De melkambassadeur kan in naam en voor rekening van VLAM 'niet-gerichte' en anonieme beelden nemen in overeenstemming met de aanbevelingen hierover van de privacycommissie. Deze beelden worden behandeld overeenkomstig de privacyverklaring en aan de betrokkenen zal waar mogelijk steeds toegestaan worden dezelfde rechten er op uit te voeren. De beelden worden enkel gemaakt voor gebruik op deze website als sfeerbeelden.
 • Mogelijk zijn er gratis gadgets voorzien. VLAM biedt geen garantie over het verkrijgbaar zijn van een gadget of het gadget zelf.